Stowarzyszenie Afryka Nowaka

Sztafeta Afryka Nowaka trwała 813 dni, a udział w niej wzięło 149 osób. Odkrywanie śladów Kazimierza Nowaka rozpoczęliśmy 4 listopada 2009 roku, w Boruszynie, w gminie Połajewo – tam też zakończyliśmy sztafetę, 11 stycznia 2012 roku. To społeczne „pospolite ruszenie” zostało docenione przez Kapitułę gdyńskich Kolosów w 2012 roku – otrzymaliśmy wówczas Nagrodę Specjalną, za wyprawę będącą wydarzeniem „unikalnym w skali Polski i świata”. Tego samego roku otrzymaliśmy Travellera od wydawnictwa National Geographic Polska.
W 2010 roku z inicjatywy uczestników i fanów sztafety zawiązało się Stowarzyszenie Afryka Nowaka, które kontynuowało organizację sztafety, równolegle propagując postać i historię Kazimierza Nowaka w Polsce i za granicą. Od 2012 roku, w Boruszynie, Stowarzyszenie Afryka Nowaka organizuje Plener Podróżniczy im. Kazimierza Nowaka, podczas którego spotykają się nie tylko rowerowi fani polskiego podróżnika, a wszyscy ci, którym podróże Kazika są bliskie, bez względu na wykorzystywany środek lokomocji.
http://www.afrykanowaka.pl/

Wystawa: Afryka Nowaka 2009-2012. Sztafetowa wyprawa śladami Kazimierza Nowaka
Na wystawie zaprezentowane zostaną zdjęcia wykonane przez Kazimierza Nowaka oraz uczestników wyprawy.