Edukatorzy ZOO Wrocław

Warsztaty w Zoo: 2 grupy zorganizowane (nie robimy naboru otwartego) w piątek 6 kwietnia:
godz. 11.30 I grupa
Życie na sawannie – dla klas IV – VI szkół podstawowych
godz. 12.30 II grupa
Życie na sawannie – dla klas IV – VI szkół podstawowych