Patryk Wojciechowski

Wojciechowski Patryk 2018

Ur. 1992. Student II roku studiów magisterskich na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa (UWr), I roku studiów magisterskich na kierunku International management (WSB Wrocław), absolwent studiów licencjackich na kierunku Filologia angielska (WSB Wrocław), członek Studenckiego Koła Naukowego Etnologów, Prezes Stowarzyszenia Etnologia Wrocławska.

Jego zainteresowanie badawcze dotyczą zagadnień humanistyki cyfrowej, netnografii oraz ludologii. W wolnym czasie wykonuje amatorskie zdjęcia i eksperymentuje z montażem wideo, miłośnik gór. Za najciekawsze dotychczasowe doświadczenie życiowe uważa pół roku spędzone w Szwajcarii, na Uniwersytecie Berneńskim, w ramach programu ERASMUS+.

Tytuł prezentacji: Problemy Czarnej Afryki jako podmiotu zmarginalizowanego w kontekście kryzysu migracyjnego
Przekazy medialne, od ponad dwóch lat (początku kryzysu migracyjnego), straszą nas zalewem fal ludności pozaeuropejskiej, często określanej jako barbarzyńska, nieucywilizowana, niebezpieczna. Pomijając kwestie tej krzywdzącej stereotypizacji, opierając się na narracjach mediów, można ulec złudzeniu, iż Europa stała się największym odbiorcą uchodźców – nie jest to jednak prawda. Owszem, ilość migrantów przybywających do Europy wzrosła w ciągu jednego roku ponad dwukrotnie (630 tys. wniosków o azyl w 2014 roku, 1 320 tys. wniosków o azyl w 2015 roku), ale umyka nam fakt, że kryzys migracyjny jest problemem globalnym – 86% migrantów przebywa w krajach rozwijających się.
Dane Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców z 2016 roku pokazują, iż ponad 65 milion osób na całym świecie zostało zmuszonych do emigracji (ze względu na łamanie praw człowieka, konflikty zbrojne i inne okoliczności zagrażające życiu), a jednie 25 milionów z nich znalazło schronienie w innych krajach. Na pytanie o kraj, z którego pochodzi najwięcej uchodźców, prawdopodobnie odpowiemy, iż jest to Syria – i będziemy mieć rację. W 2015 roku migracja z Syrii wyniosła 4,9mln osób, z drugiego zaś Afganistanu – 2,7 mln. Mało kto jednak potrafiłby podać kolejne miejsca w takim rankingu – są to kolejno Somalia (1,1 mln), Sudan Południowy (780 tys.), Sudan (630 tys.), Demokratyczna Republika Konga (540 tys.), Republika Środkowafrykańska (470 tys.), Mjanma (450 tys.), Erytrea (410 tys.) i na dziesiątym miejscu Kolumbia (340 tys.) – a więc ponad połowa krajów z pierwszej dziesiątki to kraje Czarnej Afryki – kraje zmagające się z klęskami żywiołowymi, puczami wojskowymi i nagminnym łamanie praw człowieka.

Migracja z Czarnej Afryki, jako migracja mniejsza niż ta, z krajów arabskich, jakkolwiek nie mała, jest marginalizowana przez media i nie istnieje w obrębie zainteresowań ogółu społeczeństwa. Korzystając więc z okazji, jaką jest organizowane wydarzenie, dobrym pomysłem wydaje się uczulenie odbiorców proponowanej prezentacji na jej istnienie, i rozjaśnienie mylnych koncepcji o Europie, jako oblężonej twierdzy – skala problemu migracyjnego jest zdecydowanie większa poza granicami Starego Kontynentu.