W oczekiwaniu na IX edycję Wrocławskiego Festiwalu Podróżniczego im. Olgierda Budrewicza Równoleżnik Zero zapraszamy na miejską grę terenową i rowerowe wyzwanie „Liczymy kilometry do Festiwalu”.

kurs mniejsze

Tym razem miłość do literatury łączymy z miłością do dwóch kółek i podróżowania. Wyzwanie jest proste – na rowerze należy odwiedzać filie Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

Zasady są następujące:

1.  Ze strony wwww.biblioteka.wroc.pl należy pobrać „DZIENNIK PODRÓŻNIKA rowerownik biblioteczny”, który umożliwia dokumentowanie poszczególnych etapów podróży pomiędzy filiami MBP i zawiera tzw. Bon konkursowy.

2. Rozpoczęcie podróży może nastąpić w dowolnej z 38 filii MBP we Wrocławiu – w godzinach funkcjonowania filii, co będzie udokumentowane pieczątką danej filii i wpisaną datą przez Bibliotekarza.

3. Uczestnik może w dowolny sposób planować swoją podróż „z filii do filii” z uwzględnieniem czasu pracy poszczególnych filii, tak by otrzymać pieczątkę.

4. Podróżowanie rowerem może odbyć się jednego dnia lub w okresie kilku dni w czasie 2 – 31 marca 2020 r.

5. Liczenie pokonanych kilometrów odbywa się na podstawie opracowanej TABELI zamieszczonej na www.biblioteka.wroc.plwww.rownoleznikzero.pl.

6. Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest odwiedzenie minimum 5 różnych filii MBP we Wrocławiu lub suma kilometrów nie mniejsza niż 20 km (liczonych według TABELI).

7. Bon konkursowy zawiera pola, które wszystkie należy uzupełnić: suma kilometrów, fragment rysunku z podróży, oznaczenie wieku Uczestnika, oznaczenie akceptacji niniejszego Regulaminu oraz pisemną wypowiedź zamieszczoną w polu DZIENNIKA PODRÓŻNIKA: Napisz, co czujesz, kiedy podróżujesz rowerem?

8. Wypełniony Bon konkursowy można złożyć w jednej z trzech filii: filia 57 (Biblioteka Turystyczna, ul. Szewska 78) lub filia 58 (Mediateka, pl. Teatralny 5) lub filia nr 13 (Centrum Innowacji Przejście, ul. Świdnicka 19) w terminie 25 – 31 marca w czasie funkcjonowania placówek – szczegóły na  www.biblioteka.wroc.pl.

 

Pliki do pobrania:

1. Regulamin akcji „Liczymy kilometry do Festiwalu Równoleżnik Zero”:  Regulamin

2. „DZIENNIK PODRÓŻNIKA rowerownik biblioteczny”: DZIENNIK PODRÓŻY rowerownik biblioteczny

3. Tabela odległości między filiami: Odległości Rowerowe

4. Zgoda na udział w projekcie (dotyczy uczestnictwa dzieci): Zgoda na udział w projekcie i utrwalenie wizerunku