Dzień trzeci festiwalu obfitował  w prezentacje, pokaz tańca, gry, warsztaty i zabawy dla całej rodziny. Wieczorem rozstrzygnięty został konkurs na najlepszego prelegenta, którym został Piotr Wnuk. Zakończenie VIII edycji Równoleżnika należało do Mateusza Waligóry.

Fot. Rafał Komorowski