W dniach 4 – 6 kwietnia 2019 r. zapraszamy na VIII edycję Wrocławskiego Festiwalu Podróżniczego im. Olgierda Budrewicza Równoleżnik Zero.
W tym roku chcemy zabrać festiwalową publiczność w podróż po największym kontynencie świata – AZJI.

Byłeś? Widziałeś ciekawe miejsca w Azji? Chcesz i potrafisz podzielić się swoimi wrażeniami w atrakcyjny sposób – zgłoś się na Równoleżnik Zero w charakterze prelegenta!

Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko
- numer telefonu
- miasto zamieszkania
- krótki biogram (mile widziane zdjęcie)
- tytuł prezentacji (max. czas wystąpienia 60 min.) i jej szczegółowy opis (do 2 000 znaków)
- 5 zdjęć lub link do galerii internetowej lub filmu
- wstępne określenia dnia prelekcji (np. 5 kwietnia, piątek)
- 30-sekundowy filmik promujący Twoją prezentację, zachęcający do uczestnictwa w  pokazie, który wykorzystamy na FB i stronie internetowej

Liczy się przede wszystkim ciekawa prezentacja i spójna opowieść słowem, obrazem, dźwiękiem.

Zgłoszenia należy przesłać na adres mkarwowska@biblioteka.wroc.pl  do 10 lutego 2019 r.
Czekamy na Twoje zgłoszenie!

UWAGA !
Nie płacimy honorarium. Nocleg oraz zwrot kosztów podróży komunikacją publiczną (pociąg, bus) – według indywidualnych ustaleń.

——————————————————————————————————————————————————————–

From April 4 until April 6, 2019, we invite you to join the 8th edition of The Olgierd Budrewicz Zero Parallel Festival – the travel festival taking place in Wrocław.
This year we want to take you on a journey around the largest continent of the world – ASIA.

Have you ever been to Asia? Did you see some interesting places there? Do you want – and can you – share your experiences and impressions in an attractive way?
Join! Register as a speaker for The Zero Parallel Festival!

The registration message should contain:
- full name
- phone number
- city of residence
- short bio (photos are welcome)
- title of the presentation (max. time 60 min) and its detailed description (up to 2000 characters)
- 5 photos or the link to internet gallery or film
- approximate date of presentation (eg. the Friday, April 5)
- 30 sec. film advertising your presentation, encouraging to take part in the show; we will use the film to promote the event on Facebook at our website

What matters most is that the presentation is interesting and is a consistent story told with words, pictures and/or sound.

Send your registration to mkarwowska@biblioteka.wroc.pl before February 10, 2019.
We are waiting for your messages!

ATTENTION!
We don’t pay any gratification. Accommodation and reimbursement for travelling with public transport are to be determined individually.